تعداد کاربران ثبت‌نام شده تاکنون

تولید کنندگان
سرمایه‌گذاران خطرپذیر
تامین کنندگان
استارتاپ‌ها
هنرمندان
شتابدهنده‌ها
فروشگاه ها

به ما بپیوندید

خدمات

برترین‌ها

برترین فروشگاه ها
  • ژی گالری


برترین تولیدکنندگانبرترین سرمایه‌گذاران


برترین هنرمندان
  • غلامرضا راهپیما
  • محمدمهدی رسولی
  • کاوه تیموری
برترین استارتاپ‌ ها

برترین شتابدهنده ها
برترین تامین کنندگان
  • ژی گالری

آیا نیازمند دریافت خدماتی از سوی پلتفرم هستید؟

خبرنامه